HİZMET SÖZLEŞMESİ

ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşmenin konusu, Tayfun Bozkurt Akademi’den eğitim ya da danışmanlık alacak olan öğrenci (veli) ile şirket arasındaki esasların kararlaştırılarak düzenlenmesidir.

1) Yapılacak derslerin gün ve saatleri, öğretmenlerin müsait olduğu saatlere göre eğitim danışmanı tarafından veliye iletilecek ve karşılıklı uygun olan saatlerde düzenlenecektir.

2) Online olarak verilecek ders programının bedeli, …. Özel derslik paket için ………………TL’dir ve bir ders 45 dakika sürmektedir. Bu göreceği dersler ve isterse kendisine uygulanacak sınavlarla birlikte, ücretsiz olarak eğitim danışmanlığı veya rehberlik hizmeti verilerek, öğrencinin gelişimi sürekli veli ile paylaşılacaktır. Web sitemizde duyurulan ve bu sözleşmede belirtilen hiçbir şey için ekstra bir ödeme talep edilmeyecektir. Ayrıca “Anlayarak Hızlı Okuma” için alınacak eğitim bedeli ise ………………TL’dir ve 12 ders boyunca bu eğitim alınacaktır.

3)Ödemesi alınan öğrenci TBA sistemine kaydedilerek, öğrenci sayfası bilgileri kendisine iletilir ve veli ya da öğrenci dilediği zaman kendi sayfasına girerek aldığı dersleri takip edebilir, yapılan sınavların karnelerine ulaşabilir.

4) Veli, öğrencisinin ilgili ders saatlerinde hazır olacağını kabul etmiştir. Öğrenci veya öğretmenler ders içinde veya dışında hiçbir siyasi ve ideolojik konuşma yapamaz.

5) Online eğitim bedelinin faturası, ödemeler yapıldıktan sonra düzenlenir ve eğer ücret ödemesi banka aracılığıyla yapıldıysa (Kredi Kartı, Otomatik Ödeme) banka ile veli arasındaki uyuşmazlıklar şirketi bağlamaz.

6) Bu sözleşmedeki şartlar ve ders planlamaları ile uygulamalar, öğretmen ve kurum tarafından yerine getirildiği sürece, öğrenci ya da veli kayıt iptali yapamaz. Ancak zorunlu bir sebeple kurumdan ayrılmak isteyen öğrencilerden, ödeme banka kanalıyla olduysa banka komisyonları ve kesilmiş olan faturanın KDV miktarı toplanarak ödemesinden kesilir, bakiye kalan ücret 2.maddede yazan ders saatine bölünerek kalan derslerin ücreti veliye geri ödenir.

7) İş bu sözleşmeden meydana gelecek ihtilaflarda İstanbul Adliyesi Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağı taraflarca kabul edilmiştir. Taraflar iş bu sözleşmede belirttikleri adreslerinin yasal tebligat ve ikametgâh adresi olduğunu, bu adreslerinin değişmesi durumunda bu değişikliği karşı tarafa 2 (iki) iş günü içerisinde bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligat ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İş bu sözleşme, veli dersleri kabul edip ödeme yaptıktan sonra verilen bilgilere istinaden doldurularak, kaşeli ve imzalı bir şekilde öğrencinin adresine gönderilecektir. Aynı zamanda öğrenci ve veli, kurumun kendi sistemine kaydedilecek ve yapılan ödemeye istinaden veliye tahsilat SMS’i, kaydolduğu zaman öğrenciye “hoş geldin” SMS’i gönderilecektir.

Öğrenci İsim

 

Veli İsim

 

TC Kimlik No

 

TC Kimlik No

 

Telefon

 

Telefon

 

Okul / Sınıf

 

İkametgah Adresi

 

Tarih

 

İlçe / İl

 

Eğitim Dönemi

 

Ödeme Tutarı

 

Sözleşme Numarası

 

Taksit Vadesi

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kaşe / İmza

Satın alma işlemi gerçekleştiğinde bu sözleşme tarafımızca doldurulacak ve kaşe/imza yapılarak tarafınıza kargo ile gönderilecektir.